TÄIDA ALLOLEV VORM

Kodumaale tagasi surnud ALATES / KUNI
Telefon
E-mail
Lisainfo, kommentaarid

LAHKUNU TRANSPORT MÖÖDA ÕHUTEED


See teenus hõlmab lahkunu äraviimist surnukuurist või haiglast, palsameerimist, rahvusvaheliseks transpordiks sobivat tsinkkirstu, lendu ja lennu korraldamist, transporti lennuväljale, kõigi asjassepuutuvate ametiasutustega suhtlemist ning dokumentide ja tõendite hankimist, mis on vajalikud inimsäilmete õhutranspordiks. Selle teenuse hulka kuulub kohaletoomine sihtkoha lennujaama ning on nõutav, et lahkunu perekond või matusekorraldaja korraldavad lahkunu pealevõtmise lennujaamast. Teeme tihedat koostööd eri riikide tugiorganisatsioonide, lennufirmade ning riigiasutustega, et pakkuda kiiret ja kvaliteetset lahkunu transportimise teenust mis tahes sihtkohta planeedil.


Repatriation dead by air   Repatriation deceased by air   Repatriation deceased by air