WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ

Transport zwłok Z/DO
Telefon
E-mail
WiADOMOŚĆ

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH DROGĄ LOTNICZĄ


Międzynarodowy przewóz zwłok na całym świecie +48 22 15 31 050

Usługa ta obejmuje wywóz zmarłego z kostnicy/szpitala, balsamowanie zwłok, trumnę cynkową (nadającą się do transportu międzynarodowego), zorganizowanie przelotu i przewozu, transport na lotnisko, współpracę ze wszystkimi niezbędnymi instytucjami  oraz uzyskanie wszystkich dokumentów i zaświadczeń wymaganych do transportu zwłok drogą lotniczą. W ramach usługi ciało dowożone jest do lotniska docelowego, natomiast obowiązkiem rodziny zmarłego jest zamówienie usługi odbioru ciała z lotniska przez pracowników domu pogrzebowego. Ściśle współpracujemy z biurami pomocy, przewoźnikami lotniczymi i organami rządowymi w różnych krajach w celu świadczenia szybkich usług repatriacji wysokiej jakości do dowolnego miejsca na ziemi.


Repatriation dead by air   Repatriation deceased by air   Repatriation deceased by air