VYPLŇTE FORMULÁR UVEDENÝ NIŽŠIE

Prevoz zosnulého Z/DO
Telefón
E-mail
Ďalšie informácie, poznámky

PREPRAVA POZOSTATKOV LETECKOU DOPRAVOU


Táto služba zahŕňa odvezenie zosnulých z márnice/nemocnice, balzamovanie, poskytnutie rakvy pokrytej zinkom (vhodnej na medzinárodnú prepravu), vybavenie letu a nakládky, dopravu na letisko, spoluprácu so všetkými príslušnými orgánmi a získanie všetkých dokladov a osvedčení nevyhnutných na leteckú prepravu ostatkov. Táto služba ponúka doručenie na cieľové letisko a vyžaduje, aby rodina zosnulého zabezpečila vyzdvihnutie ostatkov organizátorom pohrebu z cieľového letiska. Úzko spolupracujeme s asistenčnými agentúrami, leteckými spoločnosťami a vládnymi orgánmi z rôznych krajín s cieľom zabezpečiť rýchle a kvalitné repatriačné služby na akékoľvek miesto na planéte.


Repatriation dead by air   Repatriation deceased by air   Repatriation deceased by air