VYPLŇTE FORMULÁR UVEDENÝ NIŽŠIE

Prevoz zosnulého Z/DO
Telefón
E-mail
Ďalšie informácie, poznámky

REPATRIÁCIA FORMOU CESTNEJ DOPRAVY


Táto služba zahŕňa odvezenie zosnulých z márnice/nemocnice, balzamovanie, poskytnutie rakvy pokrytej zinkom (iba na prepravu), spoluprácu so všetkými príslušnými orgánmi a získanie všetkých dokladov a osvedčení nevyhnutných na prepravu zosnulých. Pri prevoze ľudských ostatkov prostredníctvom cestnej prepravy nie je balzamovanie potrebné – naše vozidlá sú vybavené špeciálnym systémom na kontrolu teploty, ktorý zabezpečí zachovanie ostatkov – možno ho však zabezpečiť, ak oň požiadate. Ide o službu „od dverí k dverám“ a dodanie je priamo na cieľovú adresu v krajine určenia. Ide o lacnú a jednoduchú službu, ktorá si vyžaduje menej administratívnych úkonov na jej zrealizovanie, a preto možno väčšinu repatriácií zrealizovať veľmi rýchlo. Naše skúsenosti a vozidlá v mnohých krajinách nám umožňujú rýchly postup medzi krajinami prístupnými po súši.Repatriation by road   Refriginerator for transport deceased   Deceased cooling system